ZONE is een bron van informatie en inspiratie over spelend en onderzoekend leren voor (aankomende) professionals in het primair onderwijs en de kinderopvang.

Kernpunten van de onderwijsbenadering:
- Zinvol leren
- Deelnemen aan betekenisvolle activiteiten
- De leerkracht als partner in pedagogische omgang met leerlingen
- De groep als leergemeenschap

Doelgroepen: Leerkrachten basisonderwijs, pedagogisch medewerkers, pabo-studenten

ZONE verschijnt vier keer per jaar
Omvang: 32 pagina's
ISSN:1569-6952